นิสิตจุฬาติวเตอร์

http://www.bangkoksync.com

นิสิตจุฬาติวเตอร์               

ชื่อ (Contact Name):คุณณัฐพงษ์ สุรศักดิ์ชัยกุล
ชื่อบริษัท (Company name):นิสิตจุฬาติวเตอร์
ทีอยู่ (Address):16-18 ซอยกลันตัน ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 สำนักงานใหญ่ เยาวราช
รหัสไปรษณีย์ (Postal):10100
จังหวัด:กรุงเทพมหานคร
เขต:สัมพันธวงศ์
ประเทศ (Country):ไทย
โทรศัพท์ (Phone):089-7744184
contact us

รายละเอียดบริษัท               

นิสิตจุฬาติวเตอร์
 
 
ชื่อแฟรสไชส์
:
นิสิตจุฬาติวเตอร์
ประเภทแฟรสไชส์
:
โรงเรียนกวดวิชา
ค่าแฟรสไชส์
:
150,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน
:
3-6 เดือน
ประเทศ
:
ไทย
จำนวนสาขา
:
63 สาขา
 
          แฟรนไชส์,ขายแฟรนไชส์,นิสิตจุฬาติวเตอร์
 
ความเป็นมา
          ปี 2549 นิสิตจุฬาติวเตอร์ ก่อตั้งขึ้นมาจากกลุ่มของนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่รักในการถ่ายทอดความรู้ จึงก่อตั้งโรงเรียนกวดวิชาขึ้นมา ในปี 2549 ในนามโรงเรียนกวดวิชาเอเลกองซ์ (โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) สำนักงานใหญ่ (เยาวราช) โดยทีมงานเปิดสอนหล
 
สินค้าและบริการ
          เปิดสอนเป็นคอร์สกลุ่มและเดี่ยว เปิดสอนระดับประถม ตั้งแต่ ป.1 - 6 เปิดสอนระดับมัธยม ตอนต้นตั้งแต่ ม.1 -3 เน้น 5 วิชาคือ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย, สังคม และภาษาอังกฤษ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายเน้น 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา,
 
การลงทุน
        
อัตราค่าธรรมเนียมการเป็นแฟรนไชส์
- สัญญาแรก 3 ปี ต่อสัญญาทุก ๆ 1 ปี (ต่อสัญญาไม่เสียเงิน)
  1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Incoming Fee) จ่ายครั้งเดียว 150,000 บาท
  2. ค่าธรรมเนียม (Royalty Fee) คิดจากรายได้รวมของกิจการทั้งห
 
สิ่งที่จะได้รับ
         สิทธิ์ในการใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ประกอบการสอนในแต่ละระดับ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆปี เพราะเราสอนสดทุกคอร์ส DVD การสอนในระดับต่างๆตามที่มีผู้เรียนมาสมัครในแต่ละคอร์สตั้งแต่ระดับ ป1-ม6 ใน 5 วิชาหลัก คู่มือปฏิบัติงานและแบบฟอร์มเอกสารต่าง
 
คุณสมบัติผู้ลงทุน
คุณสมบัติของผู้ติดต่อขอรับแฟรนไชส์
  1. คุณสมบัติทั่วไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  2. มีใจรักงานด้านบริการ การศึกษาและมีความรับผิดชอบสูง 
  3. มีประสบการณ์การประกอบธุรกิจการศึกษา หรือเป็นครู หรือเ
 
การขยายสาขา
         ตามดุลพินิจของทีม NisitChulaTutor
 
สาขา
         สำนักงานใหญ่ เยาวราช สาขาอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอเมือง จ.ขอนแก่น สาขาอำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ สาขาอำเภอเมือง จ.นครปฐม สาขาอำเภอเมือง จ.นครราชสีมา สาขาอำเภอเมือง จ.อุดรธานี สาขาอำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี สาขาอำเภอเมื
 
อื่นๆ
          เขื่อนไขที่สำคัญ

1. การสมัครเรียนของนักเรียนสามารถสมัครได้โดยการ โอนเงินผ่านธนาคาร หลังจา